پروفایل مولفین  

محمد جواد سخایی
sakhaee AT fabak.ir
https://twitter.com/MJ_Sakhaee
بیش از بیست سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و مدیر گروه فابک

 


ضرورت توجه جدی به کیفیت داده ها | نوع منبع : مقاله | گروه : کیفیت داده | ۲۷ / ۰۲ / ۷۷۷
تاثیر اقتصادی جلسات غیرمفید در سازمان ها | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۷ / ۰۲ / ۷۷۷
چرایی و چگونگی استفاده از مدل ها ، چارچوب ها و به روش ها | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۷ / ۰۲ / ۷۷۷
توییت های منتخب (3) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : سایر | ۰۸ / ۱۰ / ۷۷۶
توییت های منتخب (2) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : سایر | ۰۷ / ۱۰ / ۷۷۶
توییت های منتخب (1) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : سایر | ۰۷ / ۱۰ / ۷۷۶
چالش های مدیریت داده (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۶ / ۱۰ / ۷۷۶
نقش داده در تحول دیجیتال (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۴ / ۰۸ / ۷۷۶
چالش های مدیریت داده (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۸ / ۰۸ / ۷۷۶
مدل های بلوغ حاکمیت داده (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۲۶ / ۰۶ / ۷۷۶
مدل های بلوغ حاکمیت داده (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۲۲ / ۰۴ / ۷۷۶
مدل های بلوغ حاکمیت داده (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۱۶ / ۰۴ / ۷۷۶
الزامات مدیریت زنجیره تامین داده | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۱۲ / ۰۳ / ۷۷۶
ضرورت ایجاد یک استراتژی تجزیه و تحلیل داده | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۰ / ۰۱ / ۷۷۶
با طرحی نو به استقبال تغییر برویم | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۹ / ۱۰ / ۷۷۵
مدیریت داده های Master (بخش سوم) | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۰۴ / ۱۰ / ۷۷۵
مدیریت داده های Master (بخش دوم) | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۰۴ / ۱۰ / ۷۷۵
مدیریت داده های Master (بخش اول) | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۰۳ / ۱۰ / ۷۷۵
مدیریت متادیتا (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : متادیتا | ۳۰ / ۰۸ / ۷۷۵
مدیریت متادیتا (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : متادیتا | ۳۰ / ۰۸ / ۷۷۵
مدیریت متادیتا (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : متادیتا | ۲۹ / ۰۸ / ۷۷۵
مزایای حاکمیت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۱۷ / ۰۷ / ۷۷۵
حاکمیت داده و مشارکت کارکنان | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۱۶ / ۰۷ / ۷۷۵
مدل سازی داده (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۲ / ۰۷ / ۷۷۵
مدل سازی داده (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۱ / ۰۷ / ۷۷۵
مدل سازی داده (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۹ / ۰۷ / ۷۷۵
مدیریت چرخه حیات داده (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۳ / ۰۶ / ۷۷۵
مدیریت چرخه حیات داده (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۳ / ۰۶ / ۷۷۵
مدیریت چرخه حیات داده (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۲ / ۰۶ / ۷۷۵
مدل های ارزیابی بلوغ مدیریت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۲ / ۰۵ / ۷۷۵
چرا به یک استراتژی داده نیاز داریم ؟ (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۴ / ۰۵ / ۷۷۵
GDPR و ضرورت استقرار یک برنامه حاکمیت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۳۰ / ۰۴ / ۷۷۵
GDPR چیست ؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۴ / ۰۴ / ۷۷۵
اصول اخلاقی مدیریت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۴ / ۰۴ / ۷۷۵
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده ( بخش پایانی) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۸ / ۰۳ / ۷۷۵
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (6) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۸ / ۰۳ / ۷۷۵
مدیریت داده : اصول ، چالش ها و چارچوب ها (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۳ / ۰۳ / ۷۷۵
مدیریت داده : اصول ، چالش ها و چارچوب ها (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۸ / ۰۲ / ۷۷۵
مدیریت داده : اصول ، چالش ها و چارچوب ها (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۶ / ۰۲ / ۷۷۵
انقلاب صنعتی چهارم و سونامی داده | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۶ / ۰۱ / ۷۷۵
کاربردهای اساسی اینترنت اشیاء | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۱۷ / ۰۱ / ۷۷۵
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (5) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۱۳ / ۰۱ / ۷۷۵
چرایی و چگونگی تحول در شرکت های تلکام (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۷ / ۱۲ / ۷۷۴
چرایی و چگونگی تحول در شرکت های تلکام (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۲ / ۱۲ / ۷۷۴
مدیریت کیفیت داده (6) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۲۶ / ۱۱ / ۷۷۴
چرا و چگونه می بایست تغییر کرد؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۵ / ۱۰ / ۷۷۴
مدیریت کیفیت داده (5) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۰۵ / ۱۰ / ۷۷۴
مدیریت کیفیت داده (4) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۲۴ / ۰۹ / ۷۷۴
مدیریت کیفیت داده (3) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۱۸ / ۰۹ / ۷۷۴
مدیریت کیفیت داده (2) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۱۵ / ۰۹ / ۷۷۴
مدیریت کیفیت داده (1) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۱۴ / ۰۹ / ۷۷۴
ضرورت نوسازی بافت های فرسوده مدیریت داده در شرکت های تلکام(1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۱ / ۰۹ / ۷۷۴
کاربرد کلان داده در شرکت های تلکام (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : داده های عظیم | ۰۲ / ۰۸ / ۷۷۴
کاربرد کلان داده در شرکت های تلکام (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : داده های عظیم | ۰۲ / ۰۸ / ۷۷۴
متداولترین اشتباهات تجزیه و تحلیل مشتری | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۱۱ / ۰۷ / ۷۷۴
معیارهای تجزیه و تحلیل مشتری | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۰۳ / ۰۷ / ۷۷۴
آشنایی با تجزیه و تحلیل مشتری | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۸ / ۰۶ / ۷۷۴
اهمیت فرآیندهای کسب و کار در مدیریت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۲۰ / ۰۶ / ۷۷۴
ضرورت توجه به کلان داده ها | نوع منبع : مقاله | گروه : داده های عظیم | ۰۸ / ۰۶ / ۷۷۴
حقایقی در خصوص تحول در کسب و کار | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۰۸ / ۰۶ / ۷۷۴
مدل بلوغ مدیریت اطلاعات سازمانی گارتنر | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۴ / ۰۵ / ۷۷۴
حرکت به سمت یک سازمان داده محور | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۰۳ / ۰۵ / ۷۷۴
آشنایی با مدل کسب و کار | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۸ / ۰۴ / ۷۷۴
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (4) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۰۸ / ۰۴ / ۷۷۴
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۳ / ۰۳ / ۷۷۴
معیارهای انتخاب یک بانک اطلاعاتی غیررابطه ای(2) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۱۵ / ۰۳ / ۷۷۴
معیارهای انتخاب یک بانک اطلاعاتی غیررابطه ای(1) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۰۹ / ۰۳ / ۷۷۴
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۵ / ۰۲ / ۷۷۴
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۰۴ / ۰۲ / ۷۷۴
مدل مرجع اینترنت اشیاء (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۲۳ / ۰۱ / ۷۷۴
تصمیم گیری داده محور | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۱۳ / ۰۱ / ۷۷۴
مدل مرجع اینترنت اشیاء (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۰۱ / ۰۱ / ۷۷۴
مدل مرجع اینترنت اشیاء (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۲۳ / ۱۲ / ۷۷۳
ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۲ / ۱۲ / ۷۷۳
ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۵ / ۱۲ / ۷۷۳
ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۶ / ۱۱ / ۷۷۳
چگونه به یک سازمان داده محور تبدیل شویم ؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۰۲ / ۱۱ / ۷۷۳
انقلاب تجزیه و تحلیل داده | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۳ / ۱۰ / ۷۷۳
آشنایی با مدل مدیریت تغییرات ADKAR | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۸ / ۱۰ / ۷۷۳
مقیاس پذیری تجزیه و تحلیل داده از گذشته تا کنون (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۰۷ / ۱۰ / ۷۷۳
فناوری های اینترنت اشیاء برای سال های 2017 و 2018 از نگاه گارتنر | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۲۹ / ۰۹ / ۷۷۳
مقیاس پذیری تجزیه و تحلیل داده از گذشته تا کنون (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۱ / ۰۹ / ۷۷۳
تجزیه و تحلیل داده و انواع آن | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۰۹ / ۰۹ / ۷۷۳
معماری اینترنت اشیاء | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۰۲ / ۰۹ / ۷۷۳
مقدمه ای بر اینترنت اشیاء و تاثیر آن بر داده | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۲۵ / ۰۸ / ۷۷۳
اینترنت اشیاء و ضرورت انتخاب یک پلت فرم مناسب داده | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۱۹ / ۰۸ / ۷۷۳
الگوهای معماری داده NoSQL ( بخش چهارم) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۱۱ / ۰۸ / ۷۷۳
الگوهای معماری داده NoSQL ( بخش سوم) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۱۰ / ۰۸ / ۷۷۳
الگوهای معماری داده NoSQL ( بخش دوم ) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۰۳ / ۰۸ / ۷۷۳
الگوهای معماری داده NoSQL ( بخش اول ) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۲۶ / ۰۷ / ۷۷۳
KPI و جایگاه آن در BSC | نوع منبع : مقاله | گروه : BSC | ۲۰ / ۰۷ / ۷۷۳
BSC و نقشه استراتژی (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : BSC | ۱۱ / ۰۷ / ۷۷۳
BSC و نقشه استراتژی (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : BSC | ۰۶ / ۰۷ / ۷۷۳
BSC و جایگاه آن در مدیریت استراتژیک و عملکرد | نوع منبع : مقاله | گروه : BSC | ۰۱ / ۰۷ / ۷۷۳
چگونه مسیر داده تا تصمیم گیری را درست طی کنیم ؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۲۳ / ۰۶ / ۷۷۳
روند فناوری های استراتژیک در سال 2016 از نگاه گارتنر | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۵ / ۰۶ / ۷۷۳
پردرآمدترین مشاغل در حوزه داده های عظیم | نوع منبع : مقاله | گروه : داده های عظیم | ۰۵ / ۰۶ / ۷۷۳
مهمترین نگرانی مدیران فناوری اطلاعات | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۳۱ / ۰۵ / ۷۷۳
ایجاد یک استراتژی پایدار : ارزیابی فرصت ها و تهدیدات | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۲۵ / ۰۵ / ۷۷۳
انواع داده سازمان ها :از داده ساختیافته تا داده غیرساختیافته | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۷ / ۰۵ / ۷۷۳
مدیریت داده master | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۱۰ / ۰۵ / ۷۷۳
مدیریت داده مرجع | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۰۱ / ۰۵ / ۷۷۳
ضرورت مدیریت داده Master و Reference | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۲۴ / ۰۴ / ۷۷۳
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (6) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۱۲ / ۰۴ / ۷۷۳
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (5) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : داده های عظیم | ۰۶ / ۰۴ / ۷۷۳
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (4) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : سایر | ۲۹ / ۰۳ / ۷۷۳
اینترنت اشیاء و تحلیل داده های عظیم | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۲۳ / ۰۳ / ۷۷۳
چالش های پروژه های مدیریت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۷ / ۰۳ / ۷۷۳
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (3) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : استراتژی داده | ۰۹ / ۰۳ / ۷۷۳
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (2) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : اکو سیستم Hadoop | ۰۳ / ۰۳ / ۷۷۳
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (1) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : سایر | ۳۰ / ۰۲ / ۷۷۳
انواع داده | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۲۷ / ۰۲ / ۷۷۳
مدل بلبین : نقش افراد در تیم ها | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۸ / ۰۲ / ۷۷۳
نقشه راه ایجاد یک سیستم DW/BI | نوع منبع : مقاله | گروه : انبار داده | ۱۱ / ۰۲ / ۷۷۳
آشنایی اولیه با Hadoop | نوع منبع : مقاله | گروه : اکو سیستم Hadoop | ۰۶ / ۰۲ / ۷۷۳
داده های عظیم : فرصت ها و چالش ها | نوع منبع : مقاله | گروه : داده های عظیم | ۲۹ / ۰۱ / ۷۷۳
معماری انبار داده مدرن | نوع منبع : مقاله | گروه : انبار داده | ۲۱ / ۰۱ / ۷۷۳
ضرورت داشتن یک استراتژی یکپارچه سازی داده | نوع منبع : مقاله | گروه : یکپارچه سازی داده | ۱۶ / ۰۱ / ۷۷۳
ضرورت راه اندازی یک برنامه حاکمیت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۰۷ / ۰۱ / ۷۷۳
ضرورت توجه به مدیریت کیفیت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : کیفیت داده | ۰۲ / ۰۱ / ۷۷۳
آیا سازمان شما به یک انبار داده نیاز دارد؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : انبار داده | ۲۴ / ۱۲ / ۷۷۲
اصول اولیه NoSQL | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۲۲ / ۱۲ / ۷۷۲
چرا به یک سیستم هوش کسب و کار نیاز داریم ؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : هوش کسب و کار | ۲۲ / ۱۲ / ۷۷۲
آشنایی اولیه با انبار داده | نوع منبع : مقاله | گروه : انبار داده | ۲۲ / ۱۲ / ۷۷۲