پروفایل مولفین  

محمد جواد سخایی
sakhaee AT fabak.ir
https://twitter.com/MJ_Sakhaee
بیش از بیست سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و مدیر گروه فابک

 


ضرورت توجه جدی به کیفیت داده ها | نوع منبع : مقاله | گروه : کیفیت داده | ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۸
تاثیر اقتصادی جلسات غیرمفید در سازمان ها | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۸
چرایی و چگونگی استفاده از مدل ها ، چارچوب ها و به روش ها | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۸
توییت های منتخب (3) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : سایر | ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۷
توییت های منتخب (2) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : سایر | ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷
توییت های منتخب (1) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : سایر | ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷
چالش های مدیریت داده (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷
نقش داده در تحول دیجیتال (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷
چالش های مدیریت داده (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷
مدل های بلوغ حاکمیت داده (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۱۶ / ۰۹ / ۱۳۹۷
مدل های بلوغ حاکمیت داده (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۷
مدل های بلوغ حاکمیت داده (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۰۶ / ۰۷ / ۱۳۹۷
الزامات مدیریت زنجیره تامین داده | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۷
ضرورت ایجاد یک استراتژی تجزیه و تحلیل داده | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۰۸ / ۰۴ / ۱۳۹۷
با طرحی نو به استقبال تغییر برویم | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶
مدیریت داده های Master (بخش سوم) | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۶
مدیریت داده های Master (بخش دوم) | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۶
مدیریت داده های Master (بخش اول) | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶
مدیریت متادیتا (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : متادیتا | ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۶
مدیریت متادیتا (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : متادیتا | ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۶
مدیریت متادیتا (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : متادیتا | ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۶
مزایای حاکمیت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۰۸ / ۱۰ / ۱۳۹۶
حاکمیت داده و مشارکت کارکنان | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۰۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
مدل سازی داده (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۳ / ۱۰ / ۱۳۹۶
مدل سازی داده (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۲ / ۱۰ / ۱۳۹۶
مدل سازی داده (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۳۰ / ۰۹ / ۱۳۹۶
مدیریت چرخه حیات داده (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۳ / ۰۹ / ۱۳۹۶
مدیریت چرخه حیات داده (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۳ / ۰۹ / ۱۳۹۶
مدیریت چرخه حیات داده (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۲ / ۰۹ / ۱۳۹۶
مدل های ارزیابی بلوغ مدیریت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۲ / ۰۸ / ۱۳۹۶
چرا به یک استراتژی داده نیاز داریم ؟ (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۰۴ / ۰۸ / ۱۳۹۶
GDPR و ضرورت استقرار یک برنامه حاکمیت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۰ / ۰۷ / ۱۳۹۶
GDPR چیست ؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۴ / ۰۷ / ۱۳۹۶
اصول اخلاقی مدیریت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۴ / ۰۷ / ۱۳۹۶
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده ( بخش پایانی) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۱۷ / ۰۶ / ۱۳۹۶
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (6) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۱۷ / ۰۶ / ۱۳۹۶
مدیریت داده : اصول ، چالش ها و چارچوب ها (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۰۲ / ۰۶ / ۱۳۹۶
مدیریت داده : اصول ، چالش ها و چارچوب ها (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۰۷ / ۰۵ / ۱۳۹۶
مدیریت داده : اصول ، چالش ها و چارچوب ها (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۰۵ / ۰۵ / ۱۳۹۶
انقلاب صنعتی چهارم و سونامی داده | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۶
کاربردهای اساسی اینترنت اشیاء | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۰۵ / ۰۴ / ۱۳۹۶
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (5) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۰۱ / ۰۴ / ۱۳۹۶
چرایی و چگونگی تحول در شرکت های تلکام (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۱۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
چرایی و چگونگی تحول در شرکت های تلکام (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
مدیریت کیفیت داده (6) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۶
چرا و چگونه می بایست تغییر کرد؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
مدیریت کیفیت داده (5) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
مدیریت کیفیت داده (4) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵
مدیریت کیفیت داده (3) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵
مدیریت کیفیت داده (2) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
مدیریت کیفیت داده (1) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵
ضرورت نوسازی بافت های فرسوده مدیریت داده در شرکت های تلکام(1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵
کاربرد کلان داده در شرکت های تلکام (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : داده های عظیم | ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
کاربرد کلان داده در شرکت های تلکام (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : داده های عظیم | ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
متداولترین اشتباهات تجزیه و تحلیل مشتری | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۰۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵
معیارهای تجزیه و تحلیل مشتری | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۵ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آشنایی با تجزیه و تحلیل مشتری | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۱۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اهمیت فرآیندهای کسب و کار در مدیریت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۱ / ۰۹ / ۱۳۹۵
ضرورت توجه به کلان داده ها | نوع منبع : مقاله | گروه : داده های عظیم | ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
حقایقی در خصوص تحول در کسب و کار | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
مدل بلوغ مدیریت اطلاعات سازمانی گارتنر | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۰۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
حرکت به سمت یک سازمان داده محور | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۲۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آشنایی با مدل کسب و کار | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۹ / ۰۷ / ۱۳۹۵
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (4) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۹ / ۰۶ / ۱۳۹۵
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۱۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
معیارهای انتخاب یک بانک اطلاعاتی غیررابطه ای(2) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۰۵ / ۰۶ / ۱۳۹۵
معیارهای انتخاب یک بانک اطلاعاتی غیررابطه ای(1) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۳۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۱۵ / ۰۵ / ۱۳۹۵
چرخه حیات تجزیه و تحلیل داده (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۴ / ۰۴ / ۱۳۹۵
مدل مرجع اینترنت اشیاء (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۵
تصمیم گیری داده محور | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۵
مدل مرجع اینترنت اشیاء (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۲۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
مدل مرجع اینترنت اشیاء (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۱۴ / ۰۳ / ۱۳۹۵
ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات (3) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۳۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۴ / ۰۲ / ۱۳۹۵
ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۵ / ۰۲ / ۱۳۹۵
چگونه به یک سازمان داده محور تبدیل شویم ؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۲۲ / ۰۱ / ۱۳۹۵
انقلاب تجزیه و تحلیل داده | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۱۳ / ۰۱ / ۱۳۹۵
آشنایی با مدل مدیریت تغییرات ADKAR | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴
مقیاس پذیری تجزیه و تحلیل داده از گذشته تا کنون (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فناوری های اینترنت اشیاء برای سال های 2017 و 2018 از نگاه گارتنر | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۴
مقیاس پذیری تجزیه و تحلیل داده از گذشته تا کنون (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴
تجزیه و تحلیل داده و انواع آن | نوع منبع : مقاله | گروه : تجزیه و تحلیل | ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴
معماری اینترنت اشیاء | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۴
مقدمه ای بر اینترنت اشیاء و تاثیر آن بر داده | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۴
اینترنت اشیاء و ضرورت انتخاب یک پلت فرم مناسب داده | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴
الگوهای معماری داده NoSQL ( بخش چهارم) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۰۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴
الگوهای معماری داده NoSQL ( بخش سوم) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۰۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
الگوهای معماری داده NoSQL ( بخش دوم ) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۴
الگوهای معماری داده NoSQL ( بخش اول ) | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴
KPI و جایگاه آن در BSC | نوع منبع : مقاله | گروه : BSC | ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۴
BSC و نقشه استراتژی (2) | نوع منبع : مقاله | گروه : BSC | ۰۳ / ۱۰ / ۱۳۹۴
BSC و نقشه استراتژی (1) | نوع منبع : مقاله | گروه : BSC | ۲۸ / ۰۹ / ۱۳۹۴
BSC و جایگاه آن در مدیریت استراتژیک و عملکرد | نوع منبع : مقاله | گروه : BSC | ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۴
چگونه مسیر داده تا تصمیم گیری را درست طی کنیم ؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۴ / ۰۹ / ۱۳۹۴
روند فناوری های استراتژیک در سال 2016 از نگاه گارتنر | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۶ / ۰۹ / ۱۳۹۴
پردرآمدترین مشاغل در حوزه داده های عظیم | نوع منبع : مقاله | گروه : داده های عظیم | ۲۷ / ۰۸ / ۱۳۹۴
مهمترین نگرانی مدیران فناوری اطلاعات | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۴
ایجاد یک استراتژی پایدار : ارزیابی فرصت ها و تهدیدات | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۶ / ۰۸ / ۱۳۹۴
انواع داده سازمان ها :از داده ساختیافته تا داده غیرساختیافته | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۰۸ / ۰۸ / ۱۳۹۴
مدیریت داده master | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۰۱ / ۰۸ / ۱۳۹۴
مدیریت داده مرجع | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۲۳ / ۰۷ / ۱۳۹۴
ضرورت مدیریت داده Master و Reference | نوع منبع : مقاله | گروه : داده Master و Reference | ۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۴
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (6) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : کیفیت داده | ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۴
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (5) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : داده های عظیم | ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۴
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (4) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : سایر | ۱۹ / ۰۶ / ۱۳۹۴
اینترنت اشیاء و تحلیل داده های عظیم | نوع منبع : مقاله | گروه : اینترنت اشیاء | ۱۳ / ۰۶ / ۱۳۹۴
چالش های پروژه های مدیریت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۴
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (3) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : استراتژی داده | ۳۰ / ۰۵ / ۱۳۹۴
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (2) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : اکو سیستم Hadoop | ۲۴ / ۰۵ / ۱۳۹۴
فناوری اطلاعات در قاب تصویر (1) | نوع منبع : اینفو پیک | گروه : سایر | ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۴
انواع داده | نوع منبع : مقاله | گروه : استراتژی داده | ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۴
مدل بلبین : نقش افراد در تیم ها | نوع منبع : مقاله | گروه : سایر | ۰۸ / ۰۵ / ۱۳۹۴
نقشه راه ایجاد یک سیستم DW/BI | نوع منبع : مقاله | گروه : انبار داده | ۰۱ / ۰۵ / ۱۳۹۴
آشنایی اولیه با Hadoop | نوع منبع : مقاله | گروه : اکو سیستم Hadoop | ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۴
داده های عظیم : فرصت ها و چالش ها | نوع منبع : مقاله | گروه : داده های عظیم | ۱۸ / ۰۴ / ۱۳۹۴
معماری انبار داده مدرن | نوع منبع : مقاله | گروه : انبار داده | ۱۰ / ۰۴ / ۱۳۹۴
ضرورت داشتن یک استراتژی یکپارچه سازی داده | نوع منبع : مقاله | گروه : یکپارچه سازی داده | ۰۵ / ۰۴ / ۱۳۹۴
ضرورت راه اندازی یک برنامه حاکمیت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : حاکمیت داده | ۲۷ / ۰۳ / ۱۳۹۴
ضرورت توجه به مدیریت کیفیت داده | نوع منبع : مقاله | گروه : کیفیت داده | ۲۲ / ۰۳ / ۱۳۹۴
آیا سازمان شما به یک انبار داده نیاز دارد؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : انبار داده | ۱۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴
اصول اولیه NoSQL | نوع منبع : مقاله | گروه : NoSQL | ۱۲ / ۰۳ / ۱۳۹۴
چرا به یک سیستم هوش کسب و کار نیاز داریم ؟ | نوع منبع : مقاله | گروه : هوش کسب و کار | ۱۲ / ۰۳ / ۱۳۹۴
آشنایی اولیه با انبار داده | نوع منبع : مقاله | گروه : انبار داده | ۱۲ / ۰۳ / ۱۳۹۴