انبار داده  

 بدون شک ، اطلاعات یکی از مهمترین منابع موجود در هر سازمان است که با مدیریت صحیح می توان آن را به یکی از ارزشمندترین سرمایه های یک سازمان تبدیل کرد . از اطلاعات با دو رویکرد اصلی استفاده می گردد : نگهداری رکوردهای عملیاتی و تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل . به بیان ساده تر ، سیستم های عملیاتی ، سیستم هایی می باشند که شما داده ئی را درون آنها قرار می دهید و سیستم های تحلیلی ( نظیر DW/BI ) ، سیستم هایی هستند که شما داده را از درون آنها برمی دارید . دنیای سیستم های عملیاتی (Operational systems) و سیستم های تحلیلی ( Analytical systems ) کاملا با یکدیگر متفاوت است .

از سیستم های عملیاتی  متعددی در هر  حوزه صنعت استفاده می شود.سازمان ها از سیستم های فوق به منظور انجام فعالیت های روزمره و تامین نیازهای خود در قالب استاندارد و خودکار استفاده می نمایند . هر یک از سیستم های فوق دارای بانک های اطلاعاتی مختص به خود می باشند ( SQL ، Oracle ) . برخی از سیستم های قدیمی ممکن است با بانک های اطلاعاتی دیگر  و یا حتی فایل ها نیز کار کنند . همچنین، برخی سیستم ها از منابع داده دیگر نظیر فایل های xml استفاده می کنند . سیستم های عملیاتی پاسخگوی نیازهایی نظیر پردازش درخواست مرخصی یک کارمند در یک سیستم مدیریت منابع انسانی ، عملیات  خرید  و   فروش و انجام تراکنش های مالی می باشند که جملگی به نوعی به دنبال تسهیل در انجام فعالیت های روزانه یک بنگاه اقتصادی می باشند .همزمان با افزایش تعداد سیستم های عملیاتی ، نیاز به یکپارچه سازی سیستم ها با یکدیگر مطرح گردید . صاحبان کسب و کار و تصمیم گیرندگان نه تنها نیاز داشتند که داده را به یکدیگر مرتبط و یکپارچه نمایند، بلکه لازم بود بر روی داده یکپارچه یک تحلیل جامع ارایه نمایند تا بتوان با استناد به آن، بهترین تصمیم را در سریع ترین زمان اتخاذ کرد . نیاز فوق نقطه عطفی در تولد سیستم های تحلیلی محسوب می گردد .

در کانون سیستم های تحلیلی ، انبار داده ( Data Warehouse ) قرار دارد . انبار داده ،سیستمی است که با استخراج ، تمیزکردن ، تایید و عرضه داده ذخیره شده در منابع  داده به یک مدل داده خاص ، توان تحلیل را در اختیار تصمیم گیرندگان هر سازمان و بر اساس معیارهای ارزیابی مورد علاقه قرار می دهد . حوزه تحلیل بسیار گسترده است و می تواند از گذشته تا حال و حتی آینده را شامل شود ( تحلیل آنچه اتفاق افتاده است ، آنچه در حال وقوع است و آنچه که قرار است اتفاق افتد ) .انبارداده یک محصول ، یک زبان برنامه نویسی ، یک پروژه ، یک مدل داده و یا نسخه ای از سیستم های عملیاتی مبتنی بر تراکنش نمی باشد . بدیهی است طراحی و پیاده سازی یک انبار داده با توجه به نقش حیاتی آن ، می بایست مبتنی بر مجموعه ای از قواعد و روش های صحیح باشد .

در مرکز ثقل یک سیستم هوش کسب و کار ، انبار داده وجود دارد . با توجه به جایگاه یک سیستم هوش کسب و کار و انتظاراتی که از این نوع سیستم ها وجود دارد نمی توان مخزن ذخیره سازی داده را با تبعیت از رویکرد بانک های اطلاعاتی رابطه ای ایجاد کرد چراکه سرعت ، دقت  و نگاه چند بعدی به داده و رفتار آن در ارایه تحلیل مبتنی بر داده دارای جایگاه بسیار مهمی در سیستم های هوش کسب و کار است .

در زمان برنامه ریزی و راه انداری یک انبار داده سوالات  متعددی  مطرح می گردد :

 • هدف و یا  انتظار سازمان شما از راه انداری یک انبار داده چیست ؟
 • برای طراحی و پیاده سازی یک انبار داده چه رویکردی را باید دنبال کرد ؟
 • از کجا و به چه صورت باید شروع کرد ؟
 • از چه ابزار و  یا پلت فرمی باید استفاده کرد ؟  اصولا زمان طرح این سوال بخصوص چه زمانی است ؟ قبل از شناخت نیازها  ؟ پس از آشنایی با نیازها ؟ آیا استفاده از بهترین ابزار بدون وجود  زیرساخت لازم فنی و اطلاعاتی می تواند کارساز باشد ؟
 • ممهمترین عوامل و یا شاخص  های موفقیت اجرای یک پروژه انبار داده چه  مواردی می باشند ؟
 • برای طراحی و پیاده سازی یک انبار داده از چه مدل داده ئی باید استفاده کرد ؟ 
 • کدام  مدل   سطح سه نرمال ،  بعدی و  یا  Data Vault برای یک سازمان مناسب است ؟
 • آیا ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز رابطه ای می تواند نمونه ای از یک انبار داده باشد ؟
 • از کدام معماری ETL  به همراه انبار داده  می بایست استفاده می شود ؟
 • وضعیت منابع داده تا چه میزان در اجرای موفق معماری ETL می تواند تاثیرگذار باشد ؟
 • روش ارتباط انبار داده با  منابع داده منبع به چه صورت است ؟
 • نحوه بهنگام سازی انبار داده به چه صورت است ( Batch  یا  Realtime ) ؟
 • مکانیزم تشخیص تغییرات در سیستم های منبع داده مرتبط با انبار داده به چه صورت است ؟
 • ارتباط انبار داده با ( MDM )Master Data Management  ،  Reference Data Management (RDM) و ( ESB(Enterprise Service Bus به چه صورت است ؟

مهمترین هدف راه اندازی یک انبار داده ایجاد و نگهداری یک  System Of Record)  SOR) از اطلاعات سازمان  است تا بتوان از آن  علاوه بر موارد امنیت و اطمینان ، به عنوان یک زیرساخت اطلاعاتی جهت سیستم های هوش کسب و کار استفاده کرد تا به سازمان شما در جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک کمک کند .


تخصص کارشناسان فابک 

شناسایی دقیق  نیازها  

 • ما سوالات کاربران کسب و کار را بر اساس یک رویکرد کاملا سیستماتیک شناسایی ، طبقه بندی و در نهایت پاسخ شایسته ای به آنها خواهیم داد ( تمرکز  بر روی نیازهای  کسب و کار ).
 • ما بر این اعتقادیم که نیاز تمامی بخش های یک سازمان باید بررسی شود و  با یک تحلیل 360 درجه ای، انبار داده را طراحی کرد.
 •  ما به خوبی با جایگاه انبار داده آشنا هستیم و می دانیم که  یک انبار داده به چه صورت می تواند از فرآیندهای کسب و کار خصوصا در حوزه تصمیم گیری استراتژیک حمایت کند ( ایجاد خروجی با مفهوم و عملی ) .
 • ما به خوبی با ماهیت سیستم های عملیاتی و کارکرد آنها آشنا هستیم و می دانیم به چه صورت باید سیستم های عملیاتی را در جهت حمایت از انبار داده به خدمت گرفت ( تمرکز بر جامعیت مساله و  بررسی  فرآیندها به صورت E2E )
 • ما به خوبی می دانیم که امروزه با اقیانوسی از داده مواجه هستیم که هر سازمان می تواند با توجه به ماهیت کسب و کار خود از جمله سازمان های فعال در تولید داده های عظیم باشد. این که بر روی چه داده ئی تمرکز و آن را کاندید استقرار در انبار داده کرد پس از شناخت نیازها و تحلیل فرآیندهای مرتبط در یک سازمان محقق می گردد . داده ئی که قادر به پاسخگویی نیاز کسب و کار  خصوصا در حوزه تصمیم گیری نباشد ، شایستگی حضور در انبار داده را ندارد .

ایجاد زیرساخت های لازم انبار داده

 • ما مدل داده ئی متناسب با نیاز سازمان شما را جهت طراحی انبار داده انتخاب می کنیم .
 • ما بر اساس آشنایی با خواسته ها ، مناست ترین طراحی معماری فنی را انجام خواهیم داد .
 • ما بر اساس شناختی که از نیازهای سازمان شما پیدا می کنیم ، خواسته شما را به یک مدل مفهومی و در نهایت فیزیکی داده ترجمه خواهیم کرد.
 • ما  پس از آشنایی با ماهیت سیستم های عملیاتی که به نوعی تامین کننده داده مورد نیاز در انبار داده می باشند ، معماری مناسب ETL را طراحی ، پیاده سازی و در نهایت عملیاتی خواهیم کرد .
 • ما  با ایجاد و ارایه مخزن داده یکپارچه ، زمینه استفاده از انبار داده  را  توسط ابزارهای هوش کسب و کار ، تجزیه و تحلیل و موارد دیگر فراهم می کنیم .
 • ما ممیزی امنیتی انبار داده را از بعد مالی و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داده و  فرآیندهای آن را تدوین و در اختیار ذینفعان مربوطه در سازمان قرار خواهیم داد .
 • ما انبار داده را بگونه ای طراحی خواهیم کرد که دارای انعطاف لازم برای پذیرش بدون مقاومت تغییرات در لایه منابع داده و فرآیندهای مرتبط باشد .
 • ما ضمن طراحی شاخص های ارزیابی کیفیت داده ، زیرساخت لازم برای کنترل و مانیتورینگ مستمر کیفیت داده را فراهم می کنیم .
 • ما به خوبی با تفاوت عملکرد سیستم های عملیاتی و تحلیلی آشنا هستیم و می دانیم که رفتار ما با یک انبار داده نباید مشابه یک سیستم عملیاتی ( سیستم های تراکنشی )  باشد .

توجه جدی به افزایش مهارت کاربران کسب و کار

 • ما با ایجاد و ارایه آموزش های مختلف ،  کاربران کسب و کار را با جایگاه واقعی یک انبار داده و نقش استراتژیک آن در یک سازمان آشنا خواهیم کرد.
 • ما با ایجاد و  ارایه آموزش  به کاربران کمک می کنیم تا بتوانند از داده  ذخیره شده در  انبار داده بطرز موثرتری استفاده کنند.
 • ما با پشتیبانی و حمایت مستمر ، این اطمینان را ایجاد خواهیم کرد که  انبار داده  به درستی بهنگام و نگهداری می شود .

 

چه چیزی خدمات ما را از دیگران متمایز می کند؟ 

ما چیزی را که شما به آن نیاز دارید ، ایجاد می کنیم . 

 • تمامی راه حل های انبار داده مشابه هم نیستند . پلت فرم ها و ابزارهای طراحی و پیاده سازی انبار داده  تولید کنندگان مختلف دارای نقاط قوت و ضعف مختص به خود می باشند . فابک با شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از محصولات موجود می تواند همواره مناسب ترین پلت فرم را به همراه بهترین  ابزار استفاده کند . ما به خوبی با جایگاه طراحی و ایجاد زیرساخت های لازم برای انبار داده آشنا هستیم و همواره مناسب ترین را درنظر می گیریم.
 • ما به خوبی می دانیم که طراحی و پیاده سازی انبار داده نیازمند الزامات اطلاعاتی ، زیرساخت های فنی و غیرفنی لازم ، نیروی انسانی ماهر ، فرآیندهای نظارتی و حاکمیتی مختص به خود می باشد و بر این اعتقادیم که نمی توان آن را در زمره پروژه های Quick win در نظر گرفت .

ما  سیستم های داده محور را  مهندسی می کنیم ، نه صرفا پیاده سازی 

 • رویکرد ما برای ایجاد زیرساخت های انبار داده  صرفا به کدنویسی و تمرکز داده ها در یک مکان ختم نمی شود . ما به خوبی با جایگاه عملیاتی پلت فرم های انبار داده و قابلیت رشد و توسعه آنها به عنوان بخشی از نیازهای حیاتی سازمان شما واقف هستیم . رویکرد مهندسی داده می تواند برگشت سرمایه گذاری سازمان شما بر روی این مقوله را تضمین نماید.

ما  از فناوری متناسب با نیاز کسب و کار  استفاده خواهیم کرد

 • ما به خوبی با  فناوری های موجود برای ایجاد پلت فرم داده و انبار داده  آشنا هستیم و با استناد به این دانش می توانیم بهترین ابزارها را بر اساس نیاز سازمان شما ، توصیه کنیم . ما دارای تجارب مناسبی  در ارتباط با فناوری های مختلف انبار داده هستیم و می دانیم که پلت فرم داده و زیرساخت انبار داده  می بایست با محیط فناوری های موجود و مجموعه مهارت های سازمانی شما یکپارچه گردد.

ماموریت ما

ایجاد زیرساخت های لازم جهت مدیریت داده ، به منظور تحول در تولید ارزش برای کسب و کار 

ایجاد زیرساخت های لازم جهت مدیریت داده، پیش فرض اولیه برای تولید ارزش از داده به عنوان یک سرمایه در سازمان و حرکت به سمت یک سازمان داده محور است . این کار محقق نمی شود مگر این که تکلیف سازمان خود را با داده مشخص کنیم و به دنبال ایجاد یک استراتژی منسجم در خصوص داده باشیم . استراتژی داده با استراتژی فناوری اطلاعات و  معماری سازمانی مرتبط است و از طریق تعامل با معماری داده و اطلاعات که بخشی از معماری سازمانی است ، پیاده سازی و عملیاتی خواهد شد .
استراتژی داده می بایست با استراتژی فناوری اطلاعات کاملا همسو باشد . ماهیت وجودی استراتژی داده ، ایجاد مزیت برای کسب و کار و مشارکت جهت نیل به استراتژی کسب و کار است . استراتژی داده می بایست به یک چارچوب عملیاتی ترجمه شود تا این اطمینان حاصل گردد که استراتژی تدوین شده در عمل محقق می گردد .

هر سازمانی مشتاق است بداند که :


شکل 1 : ابعاد مختلف نگرش به داده

بدون داشتن یک زیرساخت و فونداسیون لازم برای مدیریت داده  ، موارد نشان داده شده در شکل 1 محقق نخواهند شد . این زیرساخت می بایست حوزه های مختلف داده نظیر معماری داده ، حاکمیت داده ، کیفیت داده ، امنیت داده و ... را شامل شود .

بدون تغییر نگرش اساسی به داده و مدیریت آن ، نمی توان به سمت یک سازمان داده محور حرکت کرد و در عمل از  داده به عنوان یک سرمایه حیاتی در جهت تولید ارزش در فضای رقابتی امروزی استفاده کرد .