یکی از اهداف فابک ، طراحی ، تدوین و اجرای دوره های آموزشی به منظور بهبود دانش و مهارت در حوزه مدیریت داده است . بدین منظور دوره های متعدد آموزشی در حوزه مدیریت داده طراحی شده است که به مرور به اطلاع علاقه مندان محترم خواهد رسید. در حال حاضر امکان برگزاری دوره های آموزشی به دو صورت حضور در محل متقاضیان و یا مکان فابک وجود دارد و در آینده ای نه چندان دور امکان ارایه برخی دوره ها به صورت الکترونیکی نیز فراهم خواهد شد . برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید با ما از طریق آدرس پست الکترونیکی Training@fabak.ir تماس حاصل فرمایید .


 

عنوان دوره  : اصول مدیریت داده سازمانی
مدت زمان  8 ساعت
شرکت کنندگان  کاربران کسب و کار و کارشناسان فناوری اطلاعات و داده
پیش نیاز ندارد
هدف نحوه مدیریت داده در سازمان ها از تدوین استراتژی تا اجرای استراتژی
روش برگزاری تئوری  
سرفصل  
 • اهمیت داده در عصر حاضر
 • انواع داده در سازمان ها و آشنایی با ماهیت هر یک
 • چرخه حیات داده
 • تفاوت پروژه های فناوری اطلاعات با داده
 • عناصر اساسی در تدوین استراتژی داده
 • چارچوب های مدیریت داده و جایگاه آنها در پیاده سازی استراتژی
 • پیاده سازی استراتژی
 • نقشه راه
توضیحات  


عنوان دوره  : مدیریت داده سازمانی   DMBOK
مدت زمان  24 ساعت
شرکت کنندگان  کاربران کسب و کار و کارشناسان فناوری اطلاعات و داده
پیش نیاز ندارد
هدف آشنایی با DMBOK و حوزه های مختلف مدیریت داده
روش برگزاری تئوری  
سرفصل  
 • آشنایی با DMBOK : مفاهیم و الزامات
 • مروری بر مدیریت داده
 • حاکمیت داده
 • مدیریت معماری داده
 • مدیریت عملیات داده
 • مدیریت امنیت داده
 • مدیریت داده مرجع و مستر
 • مدیریت متادیتا
 • انبار داده و هوش تجاری
 • مدیریت محتوا و مستندات
 • مدیریت کیفیت داده
توضیحات  


عنوان دوره  : طراحی و پیاده سازی انبار داده 
مدت زمان  30 ساعت
شرکت کنندگان  کاربران کسب و کار و کارشناسان فناوری اطلاعات و داده
پیش نیاز آشنایی با بانک های اطلاعاتی رابطه ای و مفاهیم کلان داده ها
هدف آشنایی با مفاهیم اولیه انبار داده ازگذشته تا عصر بیگ دیتا ونقشه راه طراحی و پیاده سازی یک انبار داده نمونه
روش برگزاری تئوری -عملی  
سرفصل  
 • ماموریت انبار داده
 • انبار داده از گذشته تا عصر بیگ دیتا
 • روش های طراحی و پیاده سازی انبار داده
 • چرخه حیات ایجاد یک انبار داده
 • طراحی و پیاده سازی بعدها و جدول فکت
 • آماده سازی و استخراج داده
 • انتقال داده
 • ETLT و زیرسیستم های موجود
 • آشنایی با ابزارها و محیط های ایجاد انبار داده
 • انجام یک کار عملی به صورت گام به گام
توضیحات  

عنوان دوره  : مبانی کلان داده ها
مدت زمان  12 ساعت
شرکت کنندگان  کاربران کسب و کار و کارشناسان فناوری اطلاعات و داده
پیش نیاز ندارد
هدف  پوشش دو بعد مهم مباحث فنی و غیرفنی کلان داده ها است . دربخش غیرفنی هدف ، آشنایی با جایگاه داده در سازمان ها و بررسی مکانیزم های لازم جهت ایجاد ارزش است . دربخش فنی ضمن اشاره به راه حل های کلان داده و چالش های موجود به اکوسیستم موجود جهت ذخیره ، پردازش و تحلیل داده اشاره می گردد . 
روش برگزاری تئوری  
سرفصل  
 •  وضعیت فعلی داده 
 •  مسیر داده تا ایجاد ارزش
 •  حرکت به سمت یک سازمان داده محور
 • استراتژی داده
 •  ویژگی کلان داده ها
 •  فرصت و چالش های کلان داده 
 • راه حل های کلان داده : هدوپ
 • آشنایی با اکوسیستم هدوپ و جایگاه هر یک از بازیگران
 • بانک های اطلاعاتی NoSQL
توضیحات  


عنوان دوره  : کارگاه کلان داده ها
مدت زمان  12 ساعت
شرکت کنندگان  کاربران کسب و کار و کارشناسان فناوری اطلاعات و داده
پیش نیاز مبانی کلان داده ها
هدف ایجاد یک محیط عملیاتی برای کار با کلان داده ها از ذخیره تا بازیابی 
روش برگزاری عملی  
سرفصل  
 • نصب هدوپ
 • پیکربندی کلاسترهای هدوپ
 •  پیکربندی ZooKeeper
 • نصب HBase
 • نصب و پیکربندی Hive
 • نصب و پیکربندی Pig
 • نصب و پیکربندی Mahout
 • مدیریت یک کلاستر هدوپ
 •  ایمن سازی یک کلاستر هدوپ
 • مانیتورینگ یک کلاستر هدوپ
 • بهبود عملکرد یک کلاستر
 • بررسی یک نمونه مثال کاربردی
توضیحات