عنوان فناوری اطلاعات در قاب تصویر (1)
نوع منبع اینفو پیک
گروه سایر
تاریخ انتشار ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۴
خلاصه در این قاب با ارایه سه تصویر به گزینه های مختلف یکپارچه سازی داده ، انواع داده در سیستم های مدرن اطلاعاتی و نقشه راه ایجاد یک انبار داده اشاره شده است .

گزینه های مختلف یکپارچه سازی داده:  برای یکپارچه سازی داده از گزینه های مختلفی تاکنون استفاده شده است که هر یک دارای ویژگی های مختص به خود می باشند.شکل 1 ، چهار گزینه مختلف  نقطه به نقطه ،  سرویس های وب ، ETL  و  EAI  برای یکپارچه سازی داده به همراه مزایا ، محدویت ها و  کاربرد هر یک نشان داده شده است .

 گزینه های مختلف یکپارچه سازی  
شکل 1 : گزینه های مختلف یکپارچه سازی  

برای آشنایی بیشتر به مقاله ضرورت داشتن یک استراتژی یکپارچه سازی داده مراجعه نمایید.

انواع داده در سیستم های مدرن اطلاعاتی :  سیسم های مدرن اطلاعاتی از چهار گروه داده Master Data ، Transactional Data ، Meta Data و Reference Data استفاده می کنند .آشنایی با ماهیت و خصایص هر گروه به سازمان ها کمک می کند تا بتوانند مدیریت آنها را به درستی انجام دهند چراکه موفقیت بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات با سرنوشت آنها گره خورده است در شکل 2 ، ارتباط  بین چهار نوع داده فوق  نشان داده شده است .

 ارتباط بین انواع داده  
شکل 2 : ارتباط بین انواع داده

برای آشنایی بیشتر به مقاله انواع داده مراجعه نمایید.

نقشه راه ایجاد یک انبار داده : اجرای موفقیت آمیز یک پروژه  انبار داده بدون داشتن یک نقشه راه مناسب غیرممکن است . با داشتن یک نقشه راه  مشخص می شود که چه مراحلی را با چه اولویتی باید طی کنیم تا سرانجام کار توام با  موفقیت باشد.چرخه حیات Kimball یک نقشه راه معتبر جهت طراحی ، پیاده سازی و استقرار یک سیستم DW/BI است.شکل 3 ، چرخه حیات Kimball را نشان می دهد .

  چرخه حیات Kimball DW/BI     
شکل 3: چرخه حیات Kimball DW/BI
برای آشنایی بیشتر به مقاله نقشه راه ایجاد یک سیستم DW/BI مراجعه نمایید.