عنوان مدیریت کیفیت داده (3)
نوع منبع اینفو پیک
گروه کیفیت داده
تاریخ انتشار ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
خلاصه داده خام دارای نقش انکار ناپذیری در تصمیم گیری است چراکه ماده اولیه تولید بینش را تامین می نماید تا بتوان در ادامه به کمک یک موتور تصمیم گیری ، بهترین و به روز ترین تصمیمات را اتخاذ کرد . صرف تصمیم گیری درست نشان دهنده موفقیت در انجام یک کار نیست و می بایست فاصله بین تصمیم گیری تا اقدام مناسب و سریع را به حداقل مقدار خود رساند . اگر از زاویه فوق به داده نگاه کنیم به تاثیر کیفیت داده در تصمیم گیری درست و به روز بیش تر واقف می شویم . تمامی سازمان ها صرفنظر از ماموریت خود ، بر اساس داده تصمیمات متعددی را خصوصا در ارتباط با مشتریان خود اتخاذ می نمایند . تصمیم گیری صحیح در گروه داده خوب است و داده خوب در گرو یک رویکرد موثر در خصوص مدیریت کیفیت داده است .

داده خام دارای نقش انکار ناپذیری در تصمیم گیری است چراکه ماده اولیه تولید بینش را تامین می نماید تا بتوان در ادامه به کمک یک موتور تصمیم گیری ، بهترین و به روز ترین تصمیمات را اتخاذ کرد . صرف تصمیم گیری درست نشان دهنده موفقیت در انجام یک کار نیست و می بایست فاصله بین تصمیم گیری تا اقدام مناسب و سریع را به حداقل مقدار خود رساند . اگر از زاویه فوق به داده نگاه کنیم به تاثیر کیفیت داده در تصمیم گیری درست و به روز بیش تر واقف می شویم . تمامی سازمان ها صرفنظر از ماموریت خود ، بر اساس داده تصمیمات متعددی را خصوصا در ارتباط با مشتریان خود اتخاذ می نمایند . تصمیم گیری صحیح در گروه داده خوب است و داده خوب در گرو یک رویکرد موثر در خصوص مدیریت کیفیت داده است . اجرای موفقیت آمیز یک برنامه مدیریت کیفیت داده دستاوردهای بزرگی را برای یک سازمان به ارمغان خواهد آورد . امروزه در فضای به شدت رقابتی کسب و کار ، افزایش سطح کیفی داده در سازمان ها نه یک انتخاب که یک الزام است . الزامی که عدم ورود به آن و یا اجرای غیرسیتماتیک و منسجم آن می تواند پیامدهای فاجعه آمیزی را برای یک کسب و کار به دنبال داشته باشد . هیچ اتومبیل و یا هواپیمایی بدون داده صحیح و به روز به مقصد نخواهد رسید حتی اگر از بهترین راننده و یا خلبان استفاده شده باشد .

جایگاه کیفیت داده در فونداسیون مدیریت داده  
مدیریت منسجم و هدفمند داده در یک سازمان مستلزم ایجاد یک فونداسیون قوی داده است . انجام هرگونه تحول دیجیتال ، بدون وجود یک فونداسیون قوی داده امکان پذیر نمی باشد . برای ایجاد یک فونداسیون قوی داده به مجموعه ای از عناصر مهم و حیاتی نیاز است تا ضمن ایجاد توانمندهای لازم ، بتوان در مسیر صحیح اجرای بسیاری از برنامه های پیشرفته داده حرکت کرد . کیفیت داده یکی از پنج عنصر مهمی است که در شکل گیری این فونداسیون دارای جایگاهی برجسته می باشد . در شکل 1 ، جایگاه کیفیت داده در شکل گیری فونداسیون مدیریت داده نشان داده شده است.همانگونه که در سلسله مراتب نیازهای انسان که توسط مازلو( Maslow ) تعریف شده است ، در ابتدا می بایست نیازهای اولیه و فیزیکی (نیازهای فیزیولوژیکی) تامین گردد تا بستر و یا شرایط مناسب برای تامین سایر خواسته ها فراهم گردد ، در سلسله مراتب روش های مدیریت داده ، در آغاز می بایست با ایجاد یک فونداسیون قوی داده ، توانمندی لازم را ایجاد کرد تا در ادامه راه بتوان به سراغ اجرای برنامه های پیشرفته تری در حوزه مدیریت داده رفت . شاید بتوان بدون وجود یک فونداسیون قوی داده، به سراغ فعالیت های پیشرفته ای هم رفت ولی این کار مستلزم صرف زمان بیش تر، هزینه بیش تر ، خروجی کمتر و ریسک پذیری بیش تری است .

جایگاه مدیریت کیفیت داده در فونداسیون مدیریت داده       
شکل 1 : جایگاه مدیریت کیفیت داده در فونداسیون مدیریت داده

تاثیر کیفیت پایین داده بر کسب وکار   
در دنیای اطلاعات ، داده شبیه آب است که جملگی در زندگی روزمره خود به آن نیاز داریم. در هر دو دنیا ، ما در رابطه با منابع ، زنجیره تامین ، فیلترها ، واحدهای فرآیندی ، مالکین و کاربران صحبت می کنیم . به عنوان نمونه در بخش منابع آبی و شبکه توزیع آن با مهندسینی مواجه می شویم که  در بخش های مختلفی نظیر جابجایی آب ، کانال ها ، استخرها ، فشار آب و سرعت جریان آب مراقبت های لازم را انجام می دهند . با توجه به مسائل امنیتی ، مهندسین به طور عمده جریان آب و آب راهه ها را به منظور جلوگیری از دستیابی غیرمجاز کنترل می کنند . اگر بازرسین کیفیت داده  را به مجموعه فوق اضافه کنیم ، تصویر کار پیچیده تر هم خواهد شد . بازرسین کیفیت داده بلافاصله پس از این که کیفیت آب در مکان های تعیین شده از میزان استاندارد تعریف شده تجاوز کند ، هشدارهای لازم را ارایه می نمایند . همانگونه که هیچ سازمان مسئول و متعهدی حاضر به ارایه آب با کیفیت پایین به مشترکین خود نمی باشد و هیچ انسان عاقلی حاضر به آشامیدن آب آلوده نمی باشد ، سازمان ها نیز نمی بایست از داده با کیفیت پایین در کسب وکار خود استفاده کنند و می بایست با اجرای یک برنامه مدون کیفیت داده در مسیر ارتقاء سطح کیفی داده در سازمان خود حرکت کنند . کیفیت پایین داده  باعث بروز مشکلات متعددی برای یک کسب و کار می گردد در شکل 2 به چهار محور مختلف تاثیر کیفیت پایین داده بر کسب و کار اشاره شده است .
 
 تاثیر کیفیت پایین داده بر کسب وکار      
شکل 2 : تاثیر کیفیت پایین داده بر کسب وکار

چرخه حیات مدیریت کیفیت داده
برای اجرای یک برنامه مدیریت کیفیت داده می بایست مجموعه ای از فرآیندها را اجراء کرد . در شکل 3 ، چرخه حیات مدیریت کیفیت داده مشتمل بر پنج مرحله نشان داده شده است .در اولین گام می بایست استراتژی کیفیت داده تعریف گردد. انتظار ما از اجرای یک برنامه کیفیت داده چیست و قرار است در چه نقطه مطلوبی قرار بگیریم و برای رسیدن به آن نقطه چه کار می بایست کرد؟ بدین منظور شناسایی داده های حیاتی ،  تدوین قواعد و الزامات کیفیت داده که متاثر از قواعد کسب و کار می باشند در دستور کار قرار خواهد گرفت تا  بستر مناسب برای پروفایلینگ داده فراهم گردد . پس از پروفایلنگ و ارزیابی کیفیت داده  و مشخص شدن نواقص داده می توان در مسیر برطرف کردن مسائل موجود، ریشه یابی نواقص و بهبود سطح کیفی داده حرکت کرد . با اجرای فرآیندهای مشخص شده می توان ضمن مانیتورینگ مستمر ، وضعیت داده را کنترل و قبل از بروز یک مشکل و یا فاجعه با آن به صورت پیشگیرانه برخورد فعال داشت .

 چرخه حیات مدیریت کیفیت داده        
شکل 3 : چرخه حیات مدیریت کیفیت داده

   فابک - توئیتر   سایر توئیت ها