عنوان آیا سازمان شما به یک انبار داده نیاز دارد؟
نوع منبع مقاله
گروه انبار داده
تاریخ انتشار ۱۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴
خلاصه انبار داده از جمله فناوری های موجود در حوزه فناوری اطلاعات با بیش از 35 سال سابقه  است . بدیهی  است که  تاکنون مطالب متعددی در رابطه با آن را شنیده و یا مطالعه کرده باشیم  و یا حتی  در سازمان خود آن را در ابعاد خاصی عملیاتی کرده باشیم . ولی  همچنان با پرسش های زیادی مواجه هستیم .ازکجا و طبق چه نقشه راهی حرکت کنیم تا بتوانیم چیزی را ایجاد کنیم که در جهت نیازهای کسب وکار ما باشد .

انبار داده از جمله فناوری های موجود در حوزه فناوری اطلاعات با بیش از 35 سال سابقه  است . بدیهی  است که  تاکنون مطالب متعددی در رابطه با آن را شنیده و یا مطالعه کرده باشیم  و یا حتی  در سازمان خود آن را در ابعاد خاصی عملیاتی کرده باشیم . ولی  همچنان با پرسش های زیادی مواجه هستیم . این فناوری به دنبال حل چه مشکل و یا مشکلاتی می باشد ؟ چرا لازم است از آن استفاده شود ؟ دستاوردهای آن برای ما چیست ؟  آیا انبار داده تابع یک معماری خاص است و اگر پاسخ مثبت است تاثیر فناوری های جدید بر روی این معماری به چه صورت است ؟  آیا می توان این ادعا را داشت که با فصل جدیدی از انبار داده مواجه  هستیم که به نوعی نیازمند یک محیط کامل عملیاتی برای حمایت از نوع های مختلف داده ( ساختیافته ، غیرساختیافته و  ... ) می باشند ؟  ورود به حوزه داده های عظیم چه تاثیر و یا تاثیراتی را بر روی معماری انبار داده  به دنبال خواهد داشت ؟
در این مطلب سعی می کنیم به  برخی از پرسش های فوق پاسخ دهیم  و  پاسخ به سوالات دیگر را  در مطالب جداگانه ای  ارایه دهیم   

انبار داده و ضرورت آن                
بسیاری از سازمان ها فکر می کنند به نوعی دارای یک انبار داده می باشند ولی در عمل و پس از بررسی مشخص می گردد که آن چیزی که آنها دارند ، یک انبارداده واقعی نیست و صرفا چندین جدول حاوی اطلاعات از سیستم های منبع است که به نوعی میزان تغییرات آنها اندک است .
سازمانی که می خواهد در آینده موفق باشد ، می بایست تصمیمات درستی اتخاذ نماید و تصمیم گیری درست ، مستلزم لحاظ کردن و یا دیدن تمامی داده مرتبط با تصمیم است و بهترین منبع برای داده ، یک انبار داده خوب طراحی شده است .
مفهوم انبار داده موضوع زیاد پیچیده ای نیست .داده در یک بازه زمانی تعریف شده از سیستم های منبع مختلفی  نظیر سیستم مدیریت ارتباط  با مشتریان و یا سیستم مدیریت منابع انسانی  که شامل اطلاعات مهم سازمان می باشند ، استخراج می گردد . در ادامه ، داده استخراج شده به سمت یک سرویس دهنده اختصاصی که شامل یک انبار داده است ، هدایت می شود . در حین انتقال و یا پس از آن ، فرآیندهای مختلفی بر روی داده انجام خواهد شد . تمیزکردن ، قالب دهی جدید ، اعتبار سنجی ، سازماندهی مجدد و خلاصه سازی نمونه فرآیندهایی در این رابطه می باشند .
زندگی جدید و مسالمت آمیز داده ها در کنار هم که روزگاری هر یک در یک منبع داده و یک سیستم عملیاتی زندگی می کردند ، تجربه جدیدی از حیات توام با ارزش آفرینی بیشتر ، همگن و همه جانبه داده ها را در سطح یک سازمان ایجاد می کند . ماحصل این تلاش ، ایجاد یک انبار داده است که به منبع اصلی اطلاعات در یک سازمان برای تولید گزارشات ، تحلیل از طریق ابزارهای گزارش گیری ، گزارشات متعدد ، داشبوردهای گوناگون و ... تبدیل می گردد .
ایجاد انبارداده با  ارایه  ابزارهای متعدد جدید ،

ادامه...