عنوان الزامات مدیریت زنجیره تامین داده
نوع منبع مقاله
گروه حاکمیت داده
تاریخ انتشار ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۷
خلاصه ورود به دنیای گسترده و پیچیده مدیریت داده بدون داشتن یک تفکر راهبردی راه به جایی نخواهد برد .تفکری که می بایست آثار آن را در طول زنجیره تامین داده به خوبی مشاهده کرد . داده در یک سازمان زمانی ارزشمند خواهد بود که مصرف کنندگان بتوانند آن را به سرعت پیدا نمایند ، به آن اعتماد کنند و آن را درک کنند . برای نیل به اهداف فوق ، می بایست در طول زنجیره تامین داده اتفاقات مهم متعددی رخ دهد که قطعا یکی از حیاتی ترین آنها ، حاکمیت و یا حکمرانی داده می باشد. اگر به دنبال ارتقاء سطح هوشمندی کسب و کار خود هستیم ، می بایست از یک موتور تجزیه و تحلیل قدرتمند با داده با کیفیت بالا استفاده کنیم ، داده ای که دستاورد یک تفکر جامع ، هدفمند و راهبردی مدیریت داده است که به خوبی و با اقتدارتوسط یک نظام جامع حکمرانی داده در طول زنجیره تامین داده نظارت ، هدایت و کنترل می گردد .

 شناخت مناسب نسبت به داده ، محدوده نقش آفرینی و قدرت تاثیرگذاری آن در بهبود عملکرد کسب و کار و یا ایجاد کسب و کارهای جدید و خلاقانه یکی از ضروریات دنیای امروز است . تنها با استفاده صحیح و حداکثری از داده است که می توان فلسفه وجودی و اکسیر ماندگاری یک کسب و کار را در دنیای امروز معنی کرد . این مهم میسر نمی شود مگر با مدیریت داده بر اساس یک تفکر راهبردی که ماحصل آن ، ضمن چرایی تمرکز بر یک حوزه کاری داده ، نحوه ورود به آن را نیز  مشخص خواهد کرد. ورود به دنیای گسترده و  پیچیده مدیریت داده بدون داشتن یک تفکر راهبردی راه به جایی نخواهد برد .تفکری که می بایست آثار آن را در طول زنجیره تامین داده به خوبی مشاهده کرد . فراموش نکنیم ، داده در یک سازمان زمانی ارزشمند است که مصرف کنندگان بتوانند آن را به سرعت پیدا نمایند ، به آن اعتماد کنند و آن را درک کنند . برای نیل به اهداف فوق ، می بایست در طول زنجیره تامین داده اتفاقات مهم متعددی رخ دهد که قطعا یکی از حیاتی ترین آنها ، حاکمیت و یا حکمرانی داده می باشد.. در شکل 1 ، مدیریت داده در طول زنجیره  تامین و عوامل تاثیرگذار حیاتی در آن نشان داده شده است .

  مدیریت زنجیره تامین داده و حاکمیت داده
شکل 1 : مدیریت زنجیره تامین داده و حاکمیت داده 

ارتباط بین مدیریت داده ، تجزیه و تحلیل داده و هوشمندی کسب و کار  

با ایجاد یک انضباط فراگیر برای مدیریت داده می توان به داده خروجی آن سیستم  اعتماد کرد و از آن به عنوان سوخت با کیفیت در موتور تجزیه و تحلیل استفاده کرد . هر اندازه که خروجی و سطح بلوغ موتور تجزیه و تحلیل بهتر باشد ، می توان از خروجی  آن به عنوان داده های راهبردی جهت تصمیم گیری در یک سازمان استفاده کرد. هر اندازه که یک سازمان قادر باشد در مدت زمان کوتاه تری به بیشن لازم به منظور تصمیم گیری برسد ، سطح هوشمندی خود را افزایش خواهد داد و در عمل  به  سمت یک کسب و کار هوشمند حرکت خواهد کرد . برای ایجاد تعامل کیفی حداکثری بین مدیریت داده و تجزیه و تحلیل داده از یک طرف  و نیل به حداکثر هوشمندی ممکن در کسب و کار از طرف دیگر ، می بایست با یک تفکر راهبردی مدیریت چرخه حیات  داده را در طول زنجیره تامین انجام داد . در شکل 2 ، ارتباط بین مدیریت داده ، تجزیه و تحلیل داده و هوشمندی کسب و کار نشان داده شده است .


   رابطه بین مدیریت داده ، تجزیه و تحلیل و هوشمندی کسب  و کار
شکل 2 :  رابطه بین مدیریت داده ، تجزیه و تحلیل و هوشمندی کسب  و کار 

ضرورت حاکمیت داده در طول زنجیره تامین   
 تبدیل داده به یک دارایی ارزشمند مستلزم مدیریت داده در طول زنجیره تامین می باشد . در طول این زنجیره بازیگران متعددی نظیر ارایه دهندگان و مصرف کنندگان داده وجود دارد که هر یک بر اساس ماموریت تعریف شده ، می بایست به درستی  نقش خود را ایفا نمایند . 
  •  مصرف کنندگان داده : از داده به منظور نیل به اهداف خود استفاده می نمایند . مصرف کنندگان داده برای تعریف نیازهای داده خود ( چه داده هایی ، در چه بازه های زمانی ، با چه کیفیتی و ... ) پاسخ گو می باشند و به نوعی نقطه آغازین فرآیند شناسایی نیازهای داده کسب و کار با آنها شروع می شود . هدف حاکمیت داده ، اطمینان از این موضوع است که مصرف کنندگان داده همواره به داده مورد نیاز خود برای نیل به اهداف مورد نظر دست خواهند یافت .
  •  ارایه دهندگان داده : سازمان ها و موجودیت های ارایه کننده داده به مصرف کنندگان می باشند که می تواند سازمان های مدیریت داده و یا سایر حوزه های کسب و کار باشند . ارایه دهندگان داده مسئولیت اطمینان از ارایه داده متناسب با نیازها و الزامات داده را برعهده دارند . کیفیت داده و رعایت  الزامات آن بر اساس استراتژی مدیریت کیفیت داده نمونه ای در این زمینه است که می بایست به منظور تامین نیاز کیفی مصرف کنندگان داده ، توسط ارایه دهندگان رعایت شود .
داده مسیر خود را از سمت تامین کنندگان طی خواهد کرد تا به دست مصرف کنندگان برسد . هدایت ، کنترل ، نظارت و افزایش میزان انطباق جریان داده ( حرکت از سمت تامین کنندگان داده ) با نیازها و الزامات داده ( مشخص شده توسط مصرف کنندگان داده ) ، مستلزم توجه به حاکمیت داده در دو لایه راهبردی و عملیاتی است . در شکل 3 ، اعمال حاکمیت داده در سطوح  راهبردی و عملیاتی  نشان داده شده است .

    حاکمیت داده در دو سطح راهبردی و عملیاتی 
شکل 3 :  حاکمیت داده در دو سطح راهبردی و عملیاتی 

حاکمیت داده عملیاتی ،  با تمرکز بر مواردی نظیر توانمندسازی و کنترل  ، الزامات مصرف کننده داده را به گونه ای مدیریت و هدایت خواهد کرد که ارایه دهندگان داده قادر به شناخت و یکپارچه سازی آنها در فرآیندهای مرتبط باشند . اجرای سیستم های کنترل کیفی با هدف پایش و بهبود مستمر انطباق جریان داده با الزامات داده و تسهیل در حل مسائل احتمالی از مهم ترین ماموریت های حاکمیت داده عملیاتی است . حاکمیت داده راهبردی ، این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که تمامی فعالیت های برنامه ریزی شده عملیاتی همسو با استراتژی مدیریت داده و در راستای تامین اهداف  کسب و کار می باشند .

خلاصه
برای مدیریت داده تاکنون تعاریف مختلفی ارایه شده است . مدیریت داده در طول زنجیره تامین داده یکی از تعاریف جالبی است که با تمرکز و تامل بر روی آن می توان به خوبی با ابعاد گسترده مدیریت داده آشنا گردید . داده توسط ارایه دهندگان و بر اساس  جریان های داده  مختلف در اختیار مصرف کنندگان داده  قرار می گیرد که قبلا  نیازها و الزامات داده را مشخص کرده اند . در طول این مسیر ، می بایست اتفاقات متعددی به منظور مدیریت منسجم و هدفمند داده صورت پذیرد . قطعا حاکمیت داده یا حکمرانی داده ، یکی از مهم ترین اقدامات ضروری در طول زنجیره تامین داده می باشد .